در سه ماهه دوم و سوم بارداری خطر حملات یا عود مولتیپل اسکلروز یا ام اس (MS) کمتر است. همچنین در زنانی که به طور انحصاری کودک را با شیر خود تغذیه می‌کنند، خطر حملات ام اس کمتر می‌باشد.
به تازگی محققان درصدد برآمدند به این سوال پاسخ دهند که آیا شیردهی مادران را از ابتلا به ام اس محافظت می‌کند یا خیر؟ نتایج تحقیقات آن‌ها نشان داد که شیردهی به مدت حداقل ۱۵ ماه از ابتلای مادر به این بیماری جلوگیری می‌کند.
در این مطالعه ۳۹۷ زن که اخیراً ابتلای آن‌ها به ام اس یا سندرم بالینی جدا شده (CIS) -که نهایتاً به ام اس منجر می‌شود- تشخیص داده شده بود، شرکت کردند. میانگین سنی زنان ۳۷ سال بود. این شرکت‌کنندگان با ۴۳۳ زن سالم مقایسه شدند.
یافته‌ها نشان داد در زنانی که حداقل ۱۵ ماه به کودک خود شیر داده بودند نسبت به زنانی که اصلاً شیر نداده بودند یا زنانی که طول مدت شیردهی آن‌ها حداکثر ۴ ماه بود، خطر ام اس ۵۳ درصد کمتر بود. همچنین مشخص شد تعداد سال‌هایی که فرد تخمک‌گذاری داشته، تعداد فرزندان و استفاده از داروهای ضد بارداری هورمونی تاثیری بر خطر بروز MS ندارد.
یافته‌های فوق شواهد محکمی مبنی بر تشویق زنان به شیردهی فراهم می‌سازند. بنابراین مادرانی که تمایل به شیردهی دارند باید در این راستا تشویق و حمایت شوند.
منبع:

Langer-Gould A et al. Neurology 2017 Volume 89: Page 563-569

Loading