سیگار چگونه خطر سرطان ریه را افزایش می‌دهد؟

سیگار چگونه خطر سرطان ریه را افزایش می‌دهد؟

سرطان ریه زمان رخ می‌دهد که رشد سلول‌های غیرطبیعی در ریه‌ها از کنترل خارج شده و تومور تشکیل شود.
سرطان ریه شایع‌ترین سرطان در سراسر جهان است. به طوریکه از ۱۴/۱ میلیون فردی که در سال ۲۰۱۲ به سرطان مبتلا شدند ۱/۸ میلیون نفر آن‌ها سرطان ریه داشتند. در ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ سرطان ریه علت ۲۷ درصد موارد مرگ ناشی از سرطان بوده است. با این حال، در این کشور با کاهش مصرف سیگار شیوع ابتلا به این نوع سرطان در حال کاهش است.
استعمال سیگار علت عمده سرطان ریه است. به طوریکه علت ۸۵ درصد انواع سرطان ریه سیگار می‌باشد. تحقیقات نشان می‌دهد مواجهه طولانی مدت با دود سیگار سبب تغییر سلول‌های ریه شده و حساسیت ژنتیکی آن‌ها را برای ابتلا به سرطان افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، تغییرات ژنتیکی که به علت مواجهه با دود سیگار با گذشت زمان ایجاد شده است سبب افزایش حساسیت سلول‌های راه های هوایی به جهش ژنتیکی (موتاسیون) می‌شود که خود در بروز سرطان نقش دارد.
در مطالعه حاضر پس از ۱۰ روز در سلول‌هایی که در معرض دود سیگار قرار داشتند سطوح بالای آسیب DNA مشاهده شد. آسیب DNA در پاسخ به گونه‌های فعال اکسیژن یا رادیکال‌های آزاد که در دود سیگار نیز یافت می‌شوند، رخ می‌دهد.
منبع:

Vaz M et al. Cancer Cell 2017; Volume 32: Page 360-376.

Loading