سر و صدای ناشی از ترافیک خطر بیماری قلبی را می‌افزاید.

سر و صدای ناشی از ترافیک خطر بیماری قلبی را می‌افزاید.

این گفته که ترافیک و سایر سر و صداهای محیطی می‌تواند سبب بیماری قلبی شود، ممکن است در ابتدا بعید به نظر برسد. اما اخیراً محققان موفق به کشف مکانیسمی شده‌اند که این ارتباط را توضیح می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد بین سر و صدای محیطی با بروز بیماری قلبی مانند پرفشاری خون، نارسایی قلبی و بیماری عروق کرونر قلب ارتباط وجود دارد. این در حالی است که معمولاً پزشکان و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در زمان تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری قلبی به عوامل خطری مانند چاقی، استعمال دخانیات و … توجه می‌کنند.
تاکنون مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که بین سر و صدای ناشی از ترافیک و افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی ارتباط وجود دارد. با این حال، این مطالعات قادر به مشخص کردن مکانیسم ارتباط دهنده بین ترافیک و بروز بیماری قلبی نبوده‌اند. اخیراً محققان آلمانی به منظور درک بهتر ارتباط بین سر و صدای محیطی با بروز بیماری قلبی به بررسی مجدد مطالعات انجام شده بر روی این موضوع پرداختند. بدین منظور مطالعاتی که اثرات سر و صدا را بر روی سیستم قلبی – عروقی بررسی کرده بودند، مورد بازبینی قرار گرفتند. همچنین مطالعاتی که به بررسی اثر سر و صدا بر روی سیستم عصبی پرداخته بودند ارزیابی شدند.
با بررسی مطالعات مذکور محققان به این نتیجه رسیدند پاسخ استرس در سیستم عصبی که توسط سر و صدا فعال می‌شود در این ارتباط موثر است. همچنین به اعتقاد آنان سر و صدا با استرس اکسیداتیو (عدم تعادل بین تولید رادیکال‌های آزاد و توانایی بدن برای از بین بردن اثرات منفی این مولکول‌ها)، اختلال در عروق خونی، سیستم عصبی و متابولیسم (سوخت و ساز) مرتبط است. این امر نشان می‌دهد سر و صدای ناشی از ترافیک در بروز پرفشاری خون، دیابت و سایر عوامل خطر مرتبط با بیماری قلبی نقش دارد.
امروزه بخش بزرگی از مردم در معرض سر و صدا ناشی از ترافیک و محیط قرار دارند. یافتن استراتژی‌هایی که میزان سر و صدا را کاهش دهد، برای سلامت عمومی حائز اهمیت است.
منبع:

Thomas Münzel et al. Journal of the American College of Cardiology 2018.

Loading