رژیم غذایی پرچرب چگونه خطر سرطان روده بزرگ را افزایش می دهد؟

سرطان کولورکتال (سرطان روده بزرگ و راست روده) از سرطان‌های رایج در بسیاری از نقاط جهان است. به طوریکه سومین سرطان رایج در ایالات متحده می‌باشد. در سال‌های اخیر تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند رژیم غذایی پرچرب خطر ابتلا به سرطان کولورکتال را افزایش می‌دهد.
درحالیکه شواهد مبنی بر ارتباط بین رژیم غذایی ناسالم و سرطان کولورکتال قوی است، اما تاکنون مکانیسم این ارتباط مشخص نشده است. به تازگی محققان در مطالعه‌ای که در مجلهCell Reports Stem منتشر شده موفق به شناسایی یک مسیر سیگنالینگ سلولی به نام JAK2-STAT3 شده‌اند که می‌تواند در پاسخ به رژیم غذایی پرچرب سبب رشد سلول‌های بنیادی سرطانی در روده بزرگ شود.
بر اساس نتایج این مطالعه محققان دریافتند مسدود کردن مسیر JAK2-STAT3 در موش‌های تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب رشد این سلول‌های بنیادی را متوقف می‌سازد. این یافته می‌تواند به پیدایش داروهای جدید برای درمان سرطان کولورکتال کمک کند.
این مطالعه برای اولین بار نشان می‌دهد که یک مسیر مولکولی خاص می‌تواند ارتباط بین رژیم غذایی پرچرب و سرطان کولورکتال را تعیین کند. به گفته محققان می‌توان با استفاده از این دانش به توسعه درمان‌های جدید دست زد تا این مسیر را مسدود کرده و تاثیر مخرب رژیم غذایی پرچرب را بر خطر سرطان روده بزرگ کاهش داد.
منبع:

Karunanithi S et al. Stem Cell Reports 2017; Volume 9: Page 438-450

Loading