رفتارهای تغذیه‌ای بر اثربخشی جراحی کاهش وزن موثرند.

رفتارهای تغذیه‌ای بر اثربخشی جراحی کاهش وزن موثرند.

اخیراً محققان تاثیر رفتارهای تغذیه‌ای را بر میزان موفقیت جراحی باریاتریک (جراحی کاهش وزن) در نوجوانان بررسی کرده‌اند. در این مطالعه که به مدت ۵ سال به طول انجامید ۲۴۲ نوجوان ۱۳ تا ۱۹ ساله که تحت عمل جراحی باریاتریک قرار گرفته بودند، بررسی شدند. در این مطالعه عدم توانایی فرد در کنترل غذا خوردن بررسی شد. عدم توانایی در کنترل غذا خوردن بدین معنی است که فرد نمی‌تواند آنچه که می‌خورد و مقدار غذایی که می‌خورد را کنترل کند. حدود ۳۰ درصد نوجوانان مبتلا به چاقی کنترل نداشتن بر روی غذا خوردن را گزارش می‌کنند. به طوریکه این نوجوانان یا مقدار زیادی غذا می‌خورند و یا به طور مداوم در حال غذا خوردن هستند.
اگرچه جراحی باریاتریک در برخی افراد می‌تواند یک درمان طولانی مدت محسوب شود، اما برخی رفتارها مانند عدم توانایی فرد در کنترل غذای مصرفی که در نوجوانان مبتلا به چاقی مشاهده می‌شود می‌تواند سبب کاهش اثربخشی این روش درمانی شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که افراد چاق قبل از جراحی نه تنها باید از نظر وضعیت تغذیه‌ای و سلامت روانی بررسی شوند، بلکه رفتارهایی مانند توانایی در کنترل غذا خوردن نیز باید بررسی شود تا بهترین نتیجه از عمل جراحی باریاتریک حاصل شود.
در نوجوانان شرکت‌کننده در مطالعه مذکور احتمال عدم توانایی در کنترل غذا خوردن بلافاصله بعد از جراحی باریاتریک کاهش می‌یافت، اما احتمال بروز این مشکل به تدریج در طی ۴ سال پیگیری افزایش می‌یافت. به گفته محققان عدم توانایی در کنترل غذا خوردن قبل از جراحی تاثیری بر روند کاهش وزن ندارد. اما این ناتوانی در یک، دو و سه سال بعد از جراحی اثر منفی بر کاهش وزن دارد. بنابراین پزشکان باید از وجود این رفتار در نوجوانانی که به دنبال جراحی باریاتریک هستند، آگاهی داشته باشند. از نوجوانان در مورد عدم توانایی در کنترل غذا خوردن سوال کرده و در صورت لزوم آن‌ها را به روانشناس ارجاع دهند.
منبع:

Andrea B. Goldschmidt et al. Pediatrics 2018.

Loading