راهکارهایی برای حفظ سلامت مغز با افزایش سن

راهکارهایی برای حفظ سلامت مغز با افزایش سن

با گذشت زمان شریان‌ها با رسوبات چربی و سایر مواد مسدود می‌شوند. این فرآیند آترواسکلروز نامیده شده و از عوامل خطر بیماری‌هایی چون بیماری عروق کرونر قلب، آنژین و بیماری مزمن کلیه است و گاهی نیز منجر به حمله قلبی و سکته مغزی می‌شود.
بررسی عوامل قابل اندازه‌گیری، قابل پیگیری و قابل تغییر که می‌توانند همراه با افزایش سن به حفظ سلامت مغز کمک کرده و از بروز دمانس (زوال عقل) جلوگیری کنند نشان می‌دهد که ۷ عامل در حفظ سلامت مغز موثر هستند. ۴ مورد رفتارهای سالم ایده‌آل و ۳ مورد عوامل سلامتی ایده‌آل هستند.
رفتارهای سالم توصیه شده عبارتند از: عدم استعمال سیگار، فعالیت بدنی زیاد، رژیم غذایی سالم و حفظ وزن در محدوده مناسب.
عوامل مرتبط با سلامتی عبارتند از: حفظ فشارخون در محدوده کمتر از ۱۲۰/۸۰ میلی‌متر جیوه، کلسترول کمتر از ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر (mg/dL) و قند خون ناشتا کمتر از mg/dL 100.
حفظ فشارخون، کلسترول و قند خون در سطوح مناسب حائز اهمیت است، زیرا سطوح بالای آن‌ها منجر به عوارضی می‌شود که در بروز آترواسکلروز و لخته شدن خون نقش دارند.
شریان‌هایی که وظیفه هدایت خون را به مغز بر عهده دارند ممکن است باریک شده یا آسیب ببینند. این امر زمینه را برای بروز دمانس فراهم می‌سازد. کنترل عوامل خطر مذکور می‌تواند سبب تقویت شریان‌ها شده و به حفظ سلامت طولانی مدت مغز کمک کند.
منبع:

Philip B.Gorelick et al. Stroke 2017.

Loading