دارچین به درمان چاقی کمک می‌کند.

دارچین به درمان چاقی کمک می‌کند.

در گذشته برخی مطالعات حیوانی نشان داده‌اند که سینام‌آلدئید (ترکیب موجود در دارچین) در درمان چاقی و قند خون بالا می‌تواند مفید باشد. به تازگی محققان اثر این ترکیب را بر روی آدیپوست‌ها یا سلول‌های چربی موش و انسان مورد بررسی قرار دادند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سینام‌آلدئید دارای اثر مستقیم بر روی سلول‌های چربی است. این ترکیب در فرآیندی به نام ترموژنز، سبب سوزاندن چربی ذخیره شده در آدیپوسیت‌ها می‌شود. آدیپوسیت‌ها چربی را که منبع انرژی محسوب می‌شود، در خود ذخیره می‌کنند.
نتایج مطالعه جدید نشان می‌دهد که دارچین می‌تواند در ترموژنز نقش داشته باشد. در این مطالعه بیان برخی ژن‌ها و آنزیم‌ها که باعث افزایش متابولیسم (سوخت و ساز) چربی می‌شوند، در حضور سینام‌آلدئید افزایش یافت. همچنین این ترکیب سبب افزایش سطوح برخی پروتئین‌ها شد که به القای ترموژنز کمک می‌کنند.
به گفته محققان با توجه به استفاده گسترده از دارچین در صنایع غذایی، این یافته که این افزودنی غذایی محبوب، به جای دارو، می تواند ترموژنز را فعال کند، می‌تواند به پیدایش یک استراتژی درمانی در مقابل چاقی منجر شود.
هزاران سال است که دارچین در رژیم غذایی ما مورد استفاده قرار می‌گیرد و افراد از مصرف آن لذت می‌برند. بنابراین اگر دارچین بتواند در درمان چاقی نقش داشته باشد می‌تواند از طریق راهکاری که عمل به آن برای همگان آسان‌تر است، به بهبود سلامتی کمک نماید.
با این حال، محققان هشدار می‌دهند که به منظور یافتن راهکار مناسب جهت استفاده بی‌خطر از سینام‌آلدئید در درمان چاقی نیاز به انجام تحقیقات بیشتر وجود دارد.
منبع:

Juan Jiang et al. Metabolism 2017; Volume 77: Page 58-64.

Loading