جراحی بای‌پس معده خطر شکستگی استخوان را افزایش می‌دهد.

جراحی بای‌پس معده خطر شکستگی استخوان را افزایش می‌دهد.

جراحی بای‌پس معده یک روش شناخته شده به منظور کاهش وزن در افرادی است که نمایه توده بدنی (BMI) آن‌ها بالاتر از ۴۰ است و یا BMI بالاتر از ۳۵ داشته و به عوارض ناشی از چاقی مبتلا شده‌اند.
در جراحی بای‌پس معده بیشتر معده و قسمت‌هایی از روده کوچک حذف می‌شوند. غذای خورده شده به جای آن که از کل معده عبور کند مستقیماً وارده روده کوچک می‌شود. بنابراین، احساس سیری در فرد افزایش می‌یابد. فرد غذای کمتری خورده و جذب مواد مغذی نیز کمتر می‌شود. در نتیجه وزن کاهش می‌یابد. اخیراً در مطالعه‌ای مشاهده شده که خطر شکستگی استخوان بعد از جراحی بای‌پس معده افزایش می‌یابد.
در این مطالعه بیش از ۳۹ هزار نفر که جراحی بای‌پس انجام داده بودند، بررسی شدند. حدود ۷۰۰۰ نفر از شرکت کنندگان به دیابت مبتلا بودند. شرکت کنندگان با گروه بزرگی از افراد که جراحی انجام نداده بودند مقایسه شدند.
نتایج نشان داد که صرف از نظر وضعیت ابتلا به دیابت، انجام جراحی خطر شکستگی را حدود ۳۰ درصد افزایش می‌دهد. به طوریکه میزان این خطر در افراد مبتلا به دیابت ۲۶ درصد و در افراد غیرمبتلا ۳۲ درصد افزایش می‌یابد. این خطر با میزان کاهش وزن و یا دریافت مکمل کلسیم و ویتامین D بعد از انجام جراحی مرتبط نبود.
همچنین مشاهده شد که به دلایل نامشخص بعد از انجام جراحی احتمال افتادن افراد بیشتر می‌شود. این امر به نوبه خود می‌تواند یکی از علل افزایش شکستگی استخوان در این افراد باشد. مطالعه حاضر با نتایج به دست آمده از سایر تحقیقات همخوانی دارد.
بر اساس نتایج این مطالعه توصیه می‌شود افرادی که جراحی بای‌پس معده انجام داده‌اند به طور منظم مورد پیگیری قرار گرفته و در صورت لزوم خطر بروز شکستگی در آن‌ها ارزیابی شود.
منبع:

Kristian F Axelsson et al. Journal of Bone and Mineral Research 2018.

Loading