تغییرات محیطی و کاهش کیفیت رژیم غذایی در سراسر جهان

تغییرات محیطی و کاهش کیفیت رژیم غذایی در سراسر جهان

پیش‌بینی می‌شود که تغییرات محیطی (مانند تغییرات آب و هوا، کمبود آب و از دست رفتن تنوع زیستی) در قرن ۲۱ تشدید شده و چالش‌های قابل توجهی را برای کشاورزی در سطح جهان، امنیت غذایی و تغذیه ایجاد نماید. در حالیکه شواهد زیادی نشان می‌دهند که تغییر در دما و میزان بارندگی منجر به کاهش قابل توجه تولید محصولات اساسی مانند گندم و برنج می‌شود، اثرات این تغییرات بر روی سایر اجزای مهم رژیم غذایی سالم (سبزیجات و حبوبات) به خوبی شناخته نشده است. به همین منظور محققان شواهد به دست آمده در این زمینه را در ۴۰ کشور مختلف مورد بازبینی قرار دادند.
نتایج این مطالعه جدید نشان می‌دهد که افزایش دما و کاهش دسترسی به آب تولید و کیفیت تغذیه‌ای محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی، سبزیجات برگ‌دار و حبوبات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، اگر اقدامی جهت کاهش اثرات منفی بر روی محصولات کشاورزی صورت نگیرد تخمین زده می‌شود که تغییرات محیطی سبب کاهش میزان تولید سبزیجات و حبوبات به ترتیب به میزان ۳۵ و ۹ درصد خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که در نواحی گرم مانند جنوب اروپا و بخش‌های زیادی از آفریقا و جنوب آسیا افزایش دمای هوا سبب کاهش تولید سبزیجات به میزان ۳۱ درصد شود.
محققان هشدار می‌دهند که در غیاب تلاش‌های موثر جهت مقابله با تغییرات محیطی قابل پیش‌بینی کاهش تولید سبزیجات و حبوبات میزان دسترسی به این مواد غذایی را در سراسر جهان تغییر می‌دهد. این تغییرات بر روی میزان مصرف حبوبات و سبزیجات و در نتیجه وضعیت سلامتی افراد اثر می‌گذارد. سبزیجات و حبوبات یک جزء حیاتی رژیم غذایی سالم و متعادل هستند.
با توجه به نتایج مطالعه فوق محققان توصیه می‌کنند که دولت‌ها در سراسر جهان حمایت از بخش کشاورزی و افزایش مقاومت آن در برابر تغییرات محیطی را در اولویت قرار دهند.
منبع:

Pauline F. D. Scheelbeek et al. Proceedings of the National Academy of Sciences 2018.

Loading