تغذیه و ورزش اثر مواد شیمیایی را در بروز چاقی کاهش می‌دهند.

تغذیه و ورزش اثر مواد شیمیایی را در بروز چاقی کاهش می‌دهند.

پرفلوروآلکیل و پلی‌فلوروآلکیل (PFASs) گروهی از مواد شیمیایی مصنوعی هستند که در ظروف پخت و پز نچسب، پارچه‌های مقاوم در برابر آب و روغن، محصولات مراقبت شخصی و فوم آتشنشانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مواجهه با PFASs به طور مستقیم و غیرمستقیم و از طریق نوشیدن آب و غذای آلوده، خاک، گرد و غبار و هوا اتفاق می‌افتد. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که این مواد با افزایش وزن مرتبط هستند. اما به کمک ورزش و اصلاح رژیم غذایی می‌توان اثرات آن‌ها را در بروز چاقی کاهش داد.
محققان در این مطالعه که بر روی ۹۵۷ نفر انجام شد شرکت کنندگان را به مدت ۱۵ سال مورد پیگیری قرار دادند. این افراد به طور تصادفی به ۲ گروه تقسیم شدند. شرکت کنندگان در گروه مداخله در مورد سبک زندگی (رژیم غذایی، فعالیت بدنی و تغییر رفتار) آموزش‌هایی را دریافت کردند. در گروه کنترل شرکت کنندگان فقط اطلاعات استانداردی را در مورد تغذیه و ورزش دریافت کردند. نتایج نشان داد که در گروه کنترل بالا بودن غلظت PFASs در خون با افزایش وزن مرتبط بود. اما در گروه مداخله این ارتباط مشاهده نشد. این نتایج نشان می‌دهد که تغییر سبک زندگی می‌تواند اثرات محیط را در افزایش وزن کاهش دهد.
منبع:

Andres Cardenas et al. JAMA Network Open 2018; Volume 1.

Loading