تغذیه سالم و ارتباط آن با سلامت روانی مطلوب‌تر در کودکان

تغذیه سالم و ارتباط آن با سلامت روانی مطلوب‌تر در کودکان

پژوهش‌ها نشان می‌دهد تغذیه سالم در کودکان، صرف نظر از میزان وزن بدن، با عزت نفس بهتر و مشکلات عاطفی کمتر (شامل داشتن دوستان اندک) مرتبط است. نتایج این مطالعه نشان داد در کودکان ۲ تا ۹ ساله بین پیروی از رژیم غذایی سالم و سلامت روانی بهتر که شامل مشکلات عاطفی کمتر، ارتباط بهتر با سایر کودکان و عزت نفس بالاتر است، ارتباط وجود دارد.
نتایج فوق با بررسی ۷۶۷۵ کودک در ۸ کشور اروپایی به دست آمده است. در شروع مطالعه از والدین خواسته شد که میزان مصرف مواد غذایی توسط کودکان را با استفاده از یک لیست که حاوی ۴۳ آیتم بود، مشخص کنند.
در این مطالعه مصرف ماهی به میزان ۲ تا ۳ مرتبه در هفته با عزت نفس بهتر و عدم وجود مشکلات عاطفی مرتبط بود. سلامت بهتر با دریافت میوه، سبزی، قند و چربی طبق دستورالعمل‌های تغذیه‌ای مرتبط بود. عزت نفس بهتر با دریافت قند طبق این دستورالعمل‌ها و ارتباط بهتر با والدین و عدم وجود مشکل با همسالان با پیروی از توصیه‌های موجود در مورد مصرف میوه و سبزی در ارتباط بود. همچنین عدم وجود مشکلات عاطفی با دریافت چربی طبق دستورالعمل‌های مذکور مرتبط بود.
محققان می‌گویند نتایج مطالعه مذکور باید در مطالعاتی که بر روی کودکان مبتلا به افسردگی، اضطراب یا سایر اختلالات رفتاری انجام می‌شود، تائید گردد.
منبع:

Louise Arvidsson et al. BMC Public Health 2017.

Loading