چاقی و تاثیر آن بر روند بهبودی پس از جراحی قلب

چاقی و تاثیر آن بر روند بهبودی پس از جراحی قلب

بعد از جراحی قلب، بیماران مبتلا به چاقی نسبت به بیماران دیگر نیاز بیشتری به خدمات بخش مراقبت ویژه (ICU) داشته و زمان بهبودی آن‌ها طولانی‌تر خواهد بود.
در مطالعه‌ای که بر روی ۵۳۶۵ بیمار انجام شد ۳۶ درصد بیماران با مشکل چاقی روبرو بودند. بیماران بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت (WHO) به ۳ دسته چاقی طبقه‌بندی شدند:  درجه ۱ (نمایه توده بدنی یا BMI= 99/34- 30)، درجه ۲ (BMI= 99/39- 35)،  درجه ۳ (BMI بالاتر از ۴۰). BMI بر اساس قد و وزن محاسبه شده بود. به طور کلی، BMI بالاتر نشان‌دهنده وجود چربی بیشتر در بدن فرد است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در افراد چاق‌تر نیاز به بستری شدن در ICU چهار برابر بیشتر است. ۳ برابر بیشتر احتمال دارد که نیاز به تهویه مکانیکی داشته باشند و ۳ مرتبه بیشتر احتمال دارد که نیاز به بستری شدن مجدد در ICU داشته باشند. همچنین بیماران مبتلا به چاقی مدت زمان بیشتری در بیمارستان بستری می‌شوند.
ICU خدمات تخصصی را برای بیمارانی فراهم می‌کند که به شدت بیمار هستند. برای فراهم ساختن این خدمات نیاز به تامین پرسنل، تجهیزات پزشکی و دارویی‌هایی است که همگی پرهزینه هستند.
به عقیده محققان پزشکان باید نظارت بیشتری بر بیماران چاق داشته باشند. بیماران نیز باید از این موضوع آگاه شوند که چاقی تاثیر منفی بر روند بهبودی پس از جراحی قلب دارد. همچنین باید به بیماران در زمینه رسیدن به وزن سالم و حفظ آن کمک شود.
منبع:

Rosvall BR et al. The Annals of Thoracic Surgery 2017; Volume 104: Page 2009-2015.

Loading