تاثیر ورزش بر وزن زنان و مردان متفاوت است

پزشکان و مراقبین بهداشتی همواره رژیم غذایی و ورزش را به عنوان راهکاری برای کاهش وزن توصیه می‌کنند. اما بر اساس نتایج تحقیقات جدید ورزش به یک اندازه در زنان و مردان موثر نیست.
اخیراً در مطالعه‌ای که بر روی موش انجام شده به این حیوان رژیم غذایی پرچرب داده شد و سپس نیمی از موش‌ها بر روی تردمیل راه رفتند.
پس از ۱۰ هفته، مشاهده شد که پاسخ نسبت به ورزش بر اساس جنسیت به طور قابل توجهی متفاوت بود. موش‌های نر که ورزش کرده بودند نسبت به موش‌های نری که بی‌تحرک بودند غذای کمتری مصرف کردند و افزایش وزن کمتری داشتند. موش‌های ماده که ورزش کرده بودند مصرف غذای خود را کاهش ندادند و در انتهای مطالعه همانند موش‌های ماده بی‌تحرک وزن اضافه کردند.
تحقیقات دیگر نشان داده‌اند که یک جلسه ورزش منجر به افزایش اینترلوکین ۶ (IL-6) در هیپوتالاموس موش‌های نر می شود. هیپوتالاموس ناحیه‌ای از مغز است که در تنظیم رفتارهای مرتبط با غذا خوردن نقش دارد. اینترلوکین ۶ توسط سلول‌های عضلانی در طی ورزش شدید و همچنین در مغز طی ورزش تولید می‌شود. IL-6 با افزایش پاسخ مغز به هورمون‌هایی که مصرف غذا را کاهش می‌دهند در بروز اثرات مفید ورزش و تنظیم وزن بدن نقش دارد.
منبع:

Presented at the Annual Meeting of the Society for the Study of Ingestive Behavior, 2017

Loading