تاثیر مصرف طولانی مدت روغن‌های مختلف بر سلامت کبد

تاثیر مصرف طولانی مدت روغن‌های مختلف بر سلامت کبد

نتایج حاصل از برخی تحقیقات نشان می‌دهد دریافت طولانی مدت روغن آفتابگردان و یا روغن ماهی منجر به تغییراتی در کبد شده و خطر ابتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی (NASH) را افزایش می‌دهد. NASH مهم‌ترین شکل کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) است. NASH با افزایش چربی موجود در کبد، التهاب و آسیب سلول کبدی مشخص می‌شود. آسیب کبدی که در NASH مشاهده می‌شود خطر ابتلا به سیروز کبدی و سرطان کبد را افزایش می‌دهد. عواملی مانند اضافه وزن و چاقی، پرفشاری خون، کلسترول بالا و دیابت نوع ۲ خطر ابتلا به NASH را افزایش می‌دهند.
نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد نوع روغن مصرفی بر احتمال ابتلا به NASH موثر است. در این مطالعه اثرات ناشی از مصرف طولانی مدت روغن آفتابگردان، روغن ماهی و روغن زیتون بر ساختمان کبد، بیان ژن، فیبروز کبدی، استرس اکسیداتیو و طول تلومر بررسی شد. استرس اکسیداتیو به معنای عدم تعادل بین رادیکال‌های آزاد و توانایی بدن برای مقابله با این مولکول‌ها است. تلومر در انتهای رشته DNA قرار داشته و از کروموزوم‌ها محافظت می‌کند. کاهش طول تلومر با پیری سلولی و بیماری‌های مرتبط با سالمندی و افزایش بیش از حد طول تلومر با افزایش خطر سرطان مرتبط است.
نتایج این مطالعه نشان داد مصرف طولانی مدت روغن آفتابگردان سبب فیبروز کبدی، تغییر در ساختمال کبد، تغییر بیان ژن و افزایش استرس اکسیداتیو در سلول‌های کبدی می‌شود. دریافت طولانی مدت روغن ماهی نیز سبب افزایش اکسیداسیون سلولی مرتبط با سن در کبد، کاهش فعالیت زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری و در نتیجه اختلال عملکرد سلول و نیز افزایش نسبی طول تلومر در کبد می‌گردد. بر اساس نتایج مطالعه مذکور روغن زیتون حداقل آسیب را به کبد وارد می‌سازد. بنابراین روغن زیتون فرابکر بهترین نوع چربی برای حفظ سلامت کبد می‌باشد.
منبع:

Alfonso Varela-Lopez et al. The Journal of Nutritional Biochemistry 2018; Volume 52: Pages 36- 44.

Loading