تاثیر فعالیت بدنی زیاد بر کلسیفیکاسیون شریان کرونری

  1. خانه
  2. اخبار
  3. تاثیر فعالیت بدنی زیاد بر کلسیفیکاسیون شریان کرونری
تاثیر فعالیت بدنی زیاد بر کلسیفیکاسیون شریان کرونری

کلسیفیکاسیون شریان کرونری (CAC) با ساخت پلاک در عروق اصلی که تامین کننده خون قلب هستند، مشخص می‌شود. این بیماری با توجه به میزان پلاک موجود در شریان‌ها منجر به بروز مشکلات قلبی شامل گردش خون ضعیف به سمت قلب و از قلب می‌شود. CAC در مردان نسبت به زنان شایع‌تر است و معمولاً در اواخر عمر بروز می‌کند. نمایه توده بدنی (BMI) بالا، پرفشاری خون و بیماری مزمن کلیوی احتمال ابتلا به CAC را افزایش می‌دهد.
محققان به منظور بررسی اثر فعالیت بدنی بر CAC شرکت‌کنندگان در یک مطالعه را به ۳ گروه تقسیم کرده و به مدت ۲۵ سال پیگیری کردند. گروه اول کمتر از ۱۵۰ دقیقه (۲/۵ ساعت) در هفته ورزش می‌کردند که کمتر از مقادیر توصیه شده است. گروه دوم مطابق با دستورالعمل‌های فعلی و ۱۵۰ دقیقه در هفته ورزش می‌کردند. گروه سوم بیشتر از مقادیر توصیه شده و ۴۵۰ دقیقه (۷/۵ ساعت) در هفته ورزش می‌کردند.
برخلاف انتظار محققان، نتایج مطالعه نشان داد که احتمال ابتلا به CAC تا دوران میانسالی در گروه سوم نسبت به گروه اول بیشتر است.
به گفته محققان یافته‌های فوق نباید دلیلی برای ورزش نکردن باشد. به نظر می‌رسد که ورزش زیاد (بیش از مقادیر توصیه شده) در طول زمان سبب وارد آمدن استرس به شریان‌ها می‌شود. به منظور درک بهتر نتایج این مطالعه لازم است در آینده تحقیقات بیشتری انجام شود.
منبع:

Deepika R. Laddu et al. Mayo Clinic Proceedings 2017.

Loading