تاثیر دریافت دارو همراه با غذا بر درمان سرطان پروستات

تاثیر دریافت دارو همراه با غذا بر درمان سرطان پروستات

Abiraterone acetate یا زیتیگا (Zytiga) دارویی است که در سال ۲۰۱۱ برای درمان سرطان پروستات متاستاتیک (گسترش یافته به نقاط مختلف بدن) تائید شده است. در حال حاضر توصیه می‌شود که بیماران ۴ عدد زیتیگای ۲۵۰ میلی‌گرمی را دریافت کرده و از صرف غذا حداقل تا ۱ ساعت پس از مصرف دارو خودداری نمایند. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که دریافت این دارو همراه با غذا به کاهش دوز روزانه دارو و پیشگیری از عوارض جانبی ناشی از مصرف آن کمک می‌کند.
از آنجاکه هزینه درمان با این دارو بالا است، محققان درصدد برآمدند به این سوال پاسخ گویند که آیا راه حلی برای استفاده موثرتر و و ارزان‌تر از داروی زیتیگا وجود دارد یا خیر. نتایج این تحقیق نشان داد که دریافت زیتیگا با یک وعده غذایی مناسب میزان جذب و ورود دارو به جریان خون را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر زیتیگا با یک وعده غذایی حاوی ۳۰۰ کیلوکالری انرژی دریافت شود جذب آن ۴ تا ۵ برابر افزایش می‌یابد. اگر این دارو همراه با یک وعده غذایی حاوی ۸۲۵ کیلوکالری انرژی دریافت شود جذب آن ۱۰ برابر می‌شود. یافته‌های مذکور با بررسی ۷۲ بیمار مبتلا به سرطان پروستات پیشرفته به دست آمده است. نیمی از افراد ۱۰۰۰ میلی‌گرم زیتیگا را با معده خالی دریافت می‌کردند. اما مابقی شرکت‌کنندگان تنها ۲۵۰ میلی‌گرم از دارو را همراه با صبحانه کم چرب دریافت نمودند.
با توجه به نتایج این مطالعه در هر دو گروه از بیماران میزان اثربخشی دارو یکسان بود. همچنین در گروهی که دارو را با صبحانه دریافت کرده بودند نسبت به گروه دیگر میزان آنتی‌ژن اختصاصی پروستات (PSA) کمتر بود. PSA در سرطان پروستات افزایش می‌یابد. به گفته محققان دریافت دوز کمتر زیتیگا همراه با غذا مقرون به صرفه‌تر است. البته این نتایج باید در مطالعات بزرگتر تائید شوند.
منبع:

Russell Z. Szmulewitz et al. Journal of Clinical Oncology 2018.

Loading