با وعده غذایی پرپروتئین نوشیدنی شیرین ننوشید.

مصرف نوشیدنی‌های شیرین همراه با وعده غذایی پرپروتئین به طور منفی بر تعادل انرژی اثر گذاشته، ترجیحات غذایی را تغییر داده و سبب ذخیره چربی بیشتر در بدن می‌شود.
محققان دریافته‌اند که با مصرف نوشیدنی‌های شیرین حدود یک سوم کالری دریافتی اضافی که از طریق این نوشیدنی‌ها تامین می‌شود توسط بدن مصرف نمی‌شود، متابولیسم چربی کاهش می‌یابد و انرژی کمتری برای متابولیسم وعده غذایی مصرف می‌شود. این امر سبب ذخیره چربی بیشتر در بدن می‌شود.
افزودن یک نوشیدنی شیرین سبب کاهش ۸ درصدی اکسیداسیون چربی می‌شود. اکسیداسیون چربی سبب شکستن مولکول چربی می‌شود. اگر نوشیدنی شیرین همراه با وعده غذایی حاوی ۱۵ درصد پروتئین مصرف شود اکسیداسیون چربی به طور متوسط ۲/۷ گرم کاهش می‌یابد. اگر نوشیدنی شیرین همراه با وعده غذایی حاوی ۳۰ درصد پروتئین مصرف شود اکسیداسیون چربی به طور متوسط تا ۶/۱۲ گرم کاهش می‌یابد.
به اعتقاد محققان تاثیری که نوشیدنی‌های شیرین در هنگام مصرف همزمان با وعده‌های غذایی پرپروتئین بر متابولیسم دارند، شگفت‌انگیز است. این ترکیب همچنین تمایل افراد را به مصرف غذاهای شور به مدت ۴ ساعت پس از خوردن غذا افزایش می‌دهد.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که مصرف نوشیدنی شیرین همراه با وعده غذایی هر دو طرف معادله تعادل انرژی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. انرژی اضافی حاصل از نوشیدنی سبب نمی‌شود که افراد احساس سیری بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر، انرژی اضافی مصرف نشده و اکسیداسیون چربی کاهش می‌یابد.
نتایج این مطالعه با بررسی ۲۷ بزرگسال سالم با میانگین سنی ۲۳ سال به دست آمده است.
منبع:

Shanon L. Casperson et al. BMC Nutritio 2017

Loading