اگر کمبود خواب دارید، چاق می‌شوید.

نتایج مطالعه‌ای که در کنگره غدد درون ریز لیسبون گزارش شده است نشان می‌دهد کمبود خواب با تاثیر بر متابولیسم انرژی خطر چاقی را افزایش می‌دهد. این نتیجه نشان می‌دهد که چگونه اختلال در الگوی خواب که امروزه در زندگی مدرن بسیار رایج است، می‌تواند با تاثیر بر اشتهای افراد و پاسخ آن‌ها به غذا و ورزش زمینه افزایش وزن را فراهم سازد. امروزه تعداد زیادی از افراد کاهش کیفیت خواب را گزارش می‌کنند و مطالعات مختلف نشان داده‌اند که محرومیت از خواب کافی با افزایش وزن مرتبط است. علت زمینه‌ای افزایش خطر چاقی به دنبال اختلال خواب نامشخص است اما ممکن است با تغییر در اشتها، متابولسم، انگیزه، فعالیت بدنی و یا ترکیبی از این عوامل مرتبط باشد.
در این راستا، گروهی از محققان به بررسی تاثیر خواب ناکافی بر متابولیسم انرژی پرداختند. نتایج حاصل نشان داد که افراد سالم از نظر متابولیکی که از خواب ناکافی رنج می‌برند ترجیح می‌دهند که سهم‌های بیشتری از مواد غذایی را مصرف کنند، کالری بیشتری دریافت می کنند، از مصرف غذا لذت بیشتری می‌برند و انرژی کمتری می‌سوزانند.
همچنین مشاهده شد کمبود خواب سبب تغییر تعادل هورمونی از هورمون‌های ایجادکننده حس سیری مانند GLP-1 به سمت هورمون‌های محرک احساس گرسنگی مانند گرلین می‌شود. محرومیت از خواب سبب افزایش سطوح اندوکانابینوئیدها و درنتیجه افزایش اشتها می‌گردد. از طرف دیگر، کمبود خواب حاد سبب تغییر تعادل باکتری‌های روده که در حفظ متابولیسم سالم نقش دارند، می‌شود.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بهبود خواب می‌تواند یک مداخله امیدوارکننده به منظور کاهش خطر چاقی باشد.
منبع:

Presented at the European Congress of Endocrinology in Lisbon, 2017

Loading