افزایش مصرف پروتئین گیاهی و پیشگیری از بیماری قلبی

افزایش مصرف پروتئین گیاهی و پیشگیری از بیماری قلبی

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد جایگزینی روزانه یک تا دو واحد پروتئین حیوانی با پروتئین گیاهی (شامل سویا، مغزها و حبوبات) می‌تواند سبب کاهش اندک شاخص‌های کلسترول و درنتیجه پیشگیری از بیماری قلبی – عروقی شود. به گفته محققان درصورتیکه مصرف پروتئین گیاهی با سایر غذاهای کاهنده کلسترول مانند فیبرهای محلول در آب و استرول‌های گیاهی همراه باشد فواید بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
در این مطالعه افراد شرکت‌کننده به مدت حداقل ۳ هفته برخی پروتئین‌های حیوانی موجود در رژیم غذایی خود را با پروتئین گیاهی جایگزین کرده بودند. سپس اثر جایگزین شدن پروتئین حیوانی با پروتئین گیاهی بر روی ۳ شاخص کلیدی کلسترول که شامل کلسترول بد (LDL)، آپولیپوپروتئین B (پروتئین موجود در کلسترول بد) و non-HDL-C (کلسترول تام منهای کلسترول خوب یا HDL) بود، بررسی شد. این جایگزینی سبب کاهش حدود ۵ درصدی شاخص‌های کلسترول شد. این میزان ممکن است خیلی بالا به نظر نرسد، اما از آنجاکه در بسیاری از جوامع مردم مقدار بسیار کمی پروتئین گیاهی مصرف می‌کنند این نتایج فرصتی را برای ایجاد تغییر در رژیم غذایی افراد فراهم می‌سازد.
مطالعات قبلی فواید یک غذا یا گروهی از غذاها را در کاهش کلسترول نشان داده‌اند، اما در این مطالعه جایگزین شدن پروتئین حیوانی با هر نوع پروتئین گیاهی بررسی شده است. در بسیاری از مطالعات قبلی پروتئین سویا جایگزین استفاده از پروتئین لبنیات شده است.
منبع:

Siying S. Li et al. Journal of the American Heart Association 2017.

Loading