افزایش فشارخون در همسر افراد مبتلا به آلزایمر: علل و درمان

مراقبت از یک فرد ناتوان به شدت استرس زا بوده و با افزایش خطر بیماری های قلبی – عروقی و مرگ همراه است. استرس می تواند منجر به افزایش فشارخون شود که خود خطر ابتلا به بیماری های قلبی – عروقی را افزایش می دهد.
نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد که خارج شدن از منزل برای پیاده روی، مطالعه کردن، گوش کردن به موسیقی و سایر فعالیت های لذت بخش می تواند فشارخون را در سالمندانی که از همسر مبتلا به آلزایمر خود مراقبت می کنند، کاهش دهد. به عبارتی، مشارکت بیشتر در فعالیت های لذت بخش در اوقات فراغت با کاهش فشارخون مراقبین در طول زمان همراه بوده و سبب حفظ سلامت قلب و عروق در این افراد می شود.
مطالعه حاضر شامل ۱۲۶ سالمند (۸۹ زن و ۳۷ مرد)، با میانگین سنی ۷۴ سال بود که در منزل از همسر مبتلا به آلزایمر خود مراقبت می کردند. طی مصاحبه اطلاعات مربوط به فعالیت های انجام شده در اوقات فراغت از شرکت کنندگان جمع آوری شده و ارتباط آن با فشارخون سنجیده شد.
فعالیت هایی که اکثر شرکت کنندگان گزارش کردند شامل گذراندن ساعاتی خارج از منزل، خندیدن، تماشای تلویزیون، شنیدن موسیقی و مطالعه کردن بود. تقریباً نیمی از شرکت کنندگان گفتند که اغلب ورزش می کنند.
نتایج نشان داد کسانی که طی اوقات فراغت فعالیت های لذت بخش انجام می دادند در طی زمان فشارخون دیاستولیک آن ها به طور قابل توجهی کمتر بود اما فشارخون سیستولیک تغییری را نشان نداد. همچنین در افرادی که اغلب ورزش می کردند، فشارخون کمتر بود. با این حال، فعالیت های کم تحرکی مانند مطالعه کردن، گوش دادن به موسیقی، خرید کردن و یادآوری رویدادهای گذشته نیز با کاهش فشارخون همراه بود.
منبع:

Engagement in pleasant leisure activities and blood pressure: A 5-year longitudinal study in Alzheimer’s caregivers. Psychosomatic Medicine: Journal of Biobehavioral Medicine, 2017

Loading