افزایش خفیف فشارخون و خطر ابتلا به دمانس (زوال عقل)

افزایش خفیف فشارخون و خطر ابتلا به دمانس (زوال عقل)

ارتباط بین پرفشاری خون با خطر ابتلا به دمانس (زوال عقل) به خوبی شناخته شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا افزایش خفیف فشارخون نیز در بروز زوال عقل نقش دارد یا خیر.
در مطالعه‌ای اطلاعات پزشکی حدود ۸ هزار نفر که در ابتدای مطالعه ۳۳ تا ۵۵ ساله بودند، بررسی شد. ۳۸۵ نفر از شرکت کنندگان طی این مدت به دمانس مبتلا شدند. نتایج نشان داد در کسانی که در ابتدای مطالعه و در سن ۵۰ سالگی فشارخون سیستولیک ۱۳۰ میلی‌متر جیوه و یا بالاتر بود خطر ابتلا به دمانس ۴۵ درصد بیشتر است. فشارخون سیستولیک در هنگام ضربان قلب اندازه‌گیری می‌شود. ارتباطی بین فشارخون دیاستولیک که در زمان استراحت قلب بین دو ضربان اندازه‌گیری می‌شود و خطر ابتلا به زوال عقل مشاهده نشد.
در برخی دستورالعمل‌ها پرفشاری خون به فشارخون بالاتر از ۱۴۰/۹۰ میلی‌متر جیوه اطلاق می‌شود. اما در برخی دیگر فشارخون کمتر از ۱۲۰/۸۰ میلی‌متر جیوه طبیعی و بالاتر از ۱۳۰ میلی‌متر جیوه پرفشاری خون در نظر گرفته می‌شود. نتایج این مطالعه نشان دهنده اثرات مخرب پرفشاری خون در سنین میانسالی بر خطر بروز زوال عقل است. همچنین نشان می‌دهد که حتی افزایش مختصر فشارخون سیستولیک در افراد ۵۰ ساله خطر ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهد.
اعتقاد محققان بر این است که فشارخون بالا سبب آسیب ماده سفید مغز و همچنین اختلال در جریان خون مغز و در نتیجه دسترسی آن به اکسیژن می‌شود. این امر ممکن است علائم قابل مشاهده‌ای ایجاد نکرده، اما خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش دهد.
منبع:

Jessica G Abell et al. European Heart Journal 2018.

Loading