افزایش احتمال استعمال سیگار و کاهش فعالیت بدنی بعد از طلاق!

افزایش احتمال استعمال سیگار و کاهش فعالیت بدنی بعد از طلاق!

وضعیت تاهل با سلامت روانی و جسمی مرتبط است. شواهد نشان می‌دهد که بین طلاق و طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها و افزایش خطر مرگ زود هنگام ارتباط وجود دارد. اما دلیل این ارتباط به خوبی مشخص نشده است. به همین علت محققان نقش سیگار کشیدن و کاهش میزان فعالیت بدنی را در این رابطه بررسی کردند. در این مطالعه افراد بالای ۵۰ سال شرکت کرده و اطلاعات مربوط به آن‌ها هر ۲ سال یک بار جمع‌آوری ‌شد. بر این اساس اطلاعات ۵۷۸۶ نفر مورد بررسی قرار گرفت. از این تعداد ۹۲۶ نفر طلاق گرفته و یا ازدواج نکرده بودند. مابقی افراد ازدواج کرده بودند. میزان رضایت افراد از زندگی، میزان فعالیت ورزشی، وضعیت استعمال سیگار، عملکرد ریه و میزان التهاب شرکت‌کنندگان بررسی شد.
نتایج نشان داد در مدت مطالعه در کسانی که طلاق گرفته بودند نسبت به افراد متاهل احتمال مرگ ۴۶ درصد بیشتر است. در افرادی که طلاق گرفته بودند، به خصوص زنان، میزان رضایت از زندگی نسبت به افراد متاهل کمتر بود. کمتر بودن رضایت از زندگی با کاهش فعالیت بدنی، که خود با افزایش خطر مرگ زود هنگام مرتبط است، همراه می‌باشد. همچنین در افراد مطلقه احتمال استعمال سیگار و در نتیجه کاهش عملکرد ریه و مرگ زود هنگام بیشتر بود.
به گفته محققان زوجین بر روی رفتارهای یکدیگر اثر می‌گذارند. هنگامی که ارتباط این دو قطع می‌شود کنترل اجتماعی مهم بر روی رفتارهای سالم از دست می‌رود. در تحقیقات آتی باید نقش سایر رفتارهای سالم، از جمله رژیم غذایی، و همچنین سایر وضعیت‌های تاهل، مانند ازدواج مجدد، بررسی شود.
همواره مداخلاتی برای افرادی که سیگار می‌کشند و یا به اندازه کافی ورزش نمی‌کنند وجود دارد. بنابراین اگر فردی طلاق گرفته است می‌توان از او در مورد استعمال سیگار و میزان فعالیت بدنی سوال کرد. همچنین انجام مداخله برای افزایش رضایت از زندگی در افرادی که طلاق گرفته‌اند به بهبود وضعیت سلامت آن‌ها کمک می‌کند.
منبع:

Kyle J Bourassa et al. Annals of Behavioral Medicine 2018.

Loading