افراد خوش‌بین از رژیم غذایی سالم‌تری پیروی می‌کنند!

افراد خوش‌بین از رژیم غذایی سالم‌تری پیروی می‌کنند!

بیماری‌های قلبی – عروقی یکی از علل مهم مرگ و میر در سراسر جهان به شمار می‌روند. نتایج مطالعه منتشر شده در مجله Journal of the American College of Cardiology نشان می‌دهد که داشتن تفکرات و احساسات مثبت می‌تواند به بهبود سلامت قلب و عروق کمک کند. با توجه به نتایج مطالعات گذشته بین خوش‌بین بودن و کاهش خطر بیماری قلبی ارتباط وجود دارد. در یک مطالعه مشاهده شده در زنان سالمندی که خوش‌بین‌تر هستند احتمال مرگ ناشی از بیماری قلبی ۳۸ درصد کمتر است.
هدف از انجام مطالعه فوق پاسخ به این سوال بود که آیا سلامت روانی به کاهش خطر بیماری قلبی کمک می‌کند یا خیر. در این مطالعه سلامت قلب و عروق از دو جنبه بررسی شد: رفتارهای سالم (رژیم غذایی، فعالیت بدنی، استعمال سیگار و نمایه توده بدنی یا BMI) و عوامل مرتبط با سلامتی (فشارخون، کلسترول و قند خون).
نتایج نشان داد در افرادی که بیشترین میزان خوش‌بینی را دارند احتمال استعمال سیگار کمتر است. همچنین برخورداری از سلامت روانی با فعالیت بدنی منظم مرتبط است. از سوی دیگر، افرادی که خوش‌بین هستند به علت مصرف میوه و سبزی بیشتر و مصرف کم گوشت‌ها و شیرینی‌ها از رژیم غذایی سالم‌تری پیروی می‌کنند. در نتیجه این افراد دارای وزن و BMI مناسب‌تری هستند. این نتایج نشان می‌دهد سلامت روانی از طرق مختلف که یکی از آن‌ها عوامل رفتاری است می‌تواند بر وضعیت قلب و عروق اثر داشته باشد.
به گفته محققان محیط اجتماعی با سلامت روان مرتبط است. برخورداری از حمایت‌های اجتماعی قوی به افراد در مورد سلامت خود در آینده اطمینان خاطر داده و به آن‌ها در عمل به توصیه‌های پزشکی و حل مشکلات کمک می‌کند. با این حال، لازم است مطالعات بیشتری انجام شود تا مکانیسم موثر در ارتباط بین سلامت روانی و وضعیت قلب و عروق به خوبی مشخص شود.
منبع:

Laura D. Kubzansky et al. Journal of the American College of Cardiology 2018; Volume 72: Pages 1382- 1396.

Loading