اضافه وزن و چاقی با آپنه انسدادی خواب در کودکان مرتبط است.

اضافه وزن و چاقی با آپنه انسدادی خواب در کودکان مرتبط است.

تغذیه نامناسب و عدم فعالیت بدنی منجر به افزایش شیوع چاقی شده و خطر دیابت و بیماری‌های قلبی – عروقی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، اضافه وزن با آپنه انسدادی خواب (OSA) مرتبط است. OSA یک اختلال شایع زمان خواب است که اغلب با خروپف بلند همراه است. این اختلال در ۵ تا ۱۰ درصد کودکان ۸ تا ۱۱ ساله مشاهده می‌شود. درحالیکه شواهد نشان می‌دهد OSA سبب تشدید چاقی و عوارض آن مانند دیابت و بیماری‌های قلبی – عروقی می‌شود، اثر آن در کودکان به خوبی بررسی نشده است.
محققان در پژوهشی ارتباط بین خروپف مادر، خروپف در دوران کودکی و ویژگی‌های متابولیکی کودک (شامل نمایه توده بدن (BMI) و مقاومت به انسولین)، را بررسی کردند. ویژگی‌های متابولیکی مذکور در بروز دیابت و بیماری‌های قلبی – عروقی نقش دارند.
نتایج نشان داد که در کودکان اضافه وزن و خروپف هر دو با یکدیگر مرتبط بوده و بین تشدید چاقی و تشدید آپنه خواب ارتباط وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که در کودکان انجام مداخلات سریع، به منظور کاهش وزن و درمان مناسب OSA، برای شکستن این چرخه معیوب که بین مشکلات خواب و چاقی وجود دارد، ضروری می‌باشد.
در این مطالعه خروپف مادر تاثیری بر کودک نداشت. اما در کودکانی که خروپف می‌کردند خطر افزایش توده چربی بدن و چاقی در اواخر دوران کودکی یا نوجوانی بالاتر بود.
منبع:

Olivia M. Farr et al. Metabolism 2017; Volume 76: Page 70-80.

Loading