ارتباط گرد و غبار منازل با چاقی

اخیراً مشخص شده که مواجهه با مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون‌ریز (EDCs) که در گرد و غبار منازل وجود دارد می‌تواند سبب اختلال در وضعیت متابولیک و افزایش چربی بدن به خصوص در کودکان شود. گرد و غبار سبب بالغ شدن سلول‌های چربی و تجمع چربی یا تری‌گلیسرید بیشتری در آن‌ها می‌شود.
EDCs مواد شیمیایی تولید شده توسط انسان یا تولید شده به طور طبیعی هستند که می‌توانند با تولید و عملکرد هورمونی تداخل داشته باشد. این مواد در محصولاتی که ما هر روز استفاده می‌کنیم مانند آفت‌کش‌ها، لوازم آرایشی، بسته‌بندی مواد غذایی و مواد شوینده خانگی یافت می‌شوند. بیسفنول A و فتالات متداول‌ترین EDCs هستند که ما در معرض آن‌ها قرار داریم.
مواجهه با EDCs خطر سرطان، ناباروری و اختلالات عصبی را افزایش می‌دهد. همچنین مواجهه با EDCs در دوران جنینی با افزایش خطر افزایش وزن و چاقی در دوران کودکی مرتبط است. بر این اساس محققان درصدد برآمدند به این سوال پاسخ دهند که آیا گرد و غبار منازل (که نوعی EDCs است) بر رشد سلول‌های چربی اثر می‌گذارد یا خیر.
طبق مشاهدات محققان مقادیر کمی گرد و غبار منازل (معادل ۳ میکروگرم) سبب افزایش تولید چربی می‌شود. درحالیکه در بسیاری از نقاط جهان، از جمله ایالات متحده، روزانه حدود ۵۰ میکروگرم گرد و غبار از طریق بلعیدن، استشمام و جذب از طریق پوست وارد بدن کودکان می‌شود.
در پژوهش‌های آینده باید چگونگی تاثیر گرد و غبار منازل بر سلامت متابولیک بررسی شود.
منبع:

Kassotis CD et al. Environmental Science & Technology 2017 Volume 51: Page 8735-8745

Loading