ارتباط میزان کولین رژیم غذایی مادر با عملکرد مغز کودکان

ارتباط میزان کولین رژیم غذایی مادر با عملکرد مغز کودکان

کولین در زرده تخم‌مرغ، گوشت قرمز بدون چربی، ماهی، ماکیان، حبوبات و مغزها وجود داشته و دارای عملکردهای متعددی است. اخیراً محققان مطالعه‌ای را طراحی کردند تا نشان دهند مصرف حدود ۲ برابر مقادیر توصیه شده کولین در طی سه ماهه سوم بارداری چه فوایدی برای فرزندان دارد. در گذشته مطالعات حیوانی نشان داده بودند که افزودن کولین به رژیم غذایی مادر سبب بهبود عملکرد شناختی فرزندان می‌شود.
در این مطالعه ۲۶ زن به طور تصادفی به ۲ گروه تقسیم شدند. رژیم غذایی تمامی شرکت‌کنندگان مشابه بود. نیمی از زنان روزانه ۴۸۰ میلی‌گرم کولین و نیم دیگر روزانه ۹۳۰ میلی‌گرم کولین دریافت نمودند. سرعت پردازش اطلاعات و توانایی درک پدیده‌های دیداری توسط شیرخواران در سنین ۴، ۷، ۱۰ و ۱۳ ماهگی بررسی شد. همچنین مدت زمانی که طول می‌کشد تا شیرخوار به سمت یک تصویر نگاه کند، اندازه‌گیری شد.
در هر دو گروه دریافت کولین سبب بهبود عملکرد شناختی شد. اما در گروهی که ماداران ۹۳۰ میلی‌گرم کولین دریافت کرده بودند سرعت پردازش اطلاعات به طور قابل توجهی بالاتر بود. این یافته مهم است، زیرا در اغلب زنان در دوران بارداری مقدار دریافت کولین از مقدار توصیه شده ۴۵۰ میلی‌گرم در روز کمتر است.
با توجه به نتایج مطالعه فوق اگر هدف بهبود توانایی‌های شناختی فرزندان باشد توصیه‌های فعلی در مورد میزان نیاز زنان باردار به کولین ناکافی است. زیرا توصیه‌های فعلی بر اساس مقادیر مورد نیاز جهت پیشگیری از اختلال عملکرد کبد و با توجه به نتایج مطالعاتی است که برخی از آن‌ها در مردان انجام شده است.
منبع:

Marie A. Caudill et al. The FASEB Journal 2017.

Loading