احتمال لخته شدن خون در افراد بلند قدتر بیشتر است.

احتمال لخته شدن خون در افراد بلند قدتر بیشتر است.

تحقیقات جدید که در مجله Circulation: Cardiovascular Genetics منتشر شده نشان می‌دهد هر چه افراد بلند قدتر باشد احتمال آن لخته شدن خون در وریدهایشان بیشتر است.
در این تحقیق که بر روی بیش از ۲ میلیون نفر انجام شد محققان دریافتند خطر ترومبوآمبولی وریدی با قد مرتبط بوده و احتمال بروز آن در افرادی که قد کوتاهتری دارند کمتر است. ترومبوآمبولی وریدی نوعی لخته خون است که از داخل ورید شروع می‌شود.
نتایج این مطالعه نشان داد خطر ترومبوآمبولی وریدی در مردان کوتاه‌تر از ۱۶۰ سانتی‌متر نسبت به مردان با قد ۱۹۰ سانتی‌متر یا بیشتر ۶۵ درصد کمتر است. در زنان، خطر ترومبوآمبولی وریدی در کسانی که یک بار باردار شده بودند و قد کمتر از ۱۵۵ سانتی‌متر داشتند نسبت به زنان با قد بلندتر از ۱۸۵ سانتی‌متر ۶۹ درصد کمتر بود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که ترومبوآمبولی وریدی هر سال ۶۰۰ هزار آمریکایی را درگیر می‌کند و سومین علت عمده حمله قلبی و سکته مغزی محسوب می‌شود. شایع‌ترین علل بروز آن جراحی، سرطان، بی‌تحرکی و بستری شدن در بیمارستان است. در زنان، بارداری و استفاده از هورمون‌ها مانند ضدبارداری‌های خوراکی یا استروژن که برای علائم یائسگی به کار می‌رود، از عوامل بروز ترومبوآمبولی وریدی هستند.
هرچند قد افراد قابل تغییر نیست، اما باید توجه داشت که قد در جوامع بشری در حال افزایش است و با افزایش قد خطر لخته شدن خون افزایش می‌یابد.
به گفته محققان جاذبه زمین می‌تواند بر ارتباط بین قد و ترومبوآمبولی وریدی تاثیر داشته باشد. فشار گرانشی بیشتر در وریدهای موجود در پای افراد با قد بلندتر خطر کاهش جریان خون یا توقف موقتی آن را افزایش می‌دهد. بنابراین، قد نیز باید همانند اضافه وزن به عنوان یک عامل خطر بررسی شود. با این حال، در این زمینه باید مطالعات بیشتری انجام شود.
منبع:

Zöller B et al. Circulation: Cardiovascular Genetics 2017.

Loading