آیا میزان گلوکز مغز افراد چاق و غیرچاق متفاوت است؟

آیا میزان گلوکز مغز افراد چاق و غیرچاق متفاوت است؟

چاقی و دیابت نوع ۲ هر دو با کاهش متابولیسم مغز مرتبط هستند. این کاهش متابولیسم با بیماری آلزایمر مرتبط است، اما مکانیسم دقیق آن مشخص نشده است. به منظور درک بهتر این ارتباط محققان سطوح گلوکز مغز را در ۳ گروه مختلف از افراد بزرگسال بررسی کردند: افراد سالم و لاغر، افراد چاق و افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که بیماری آن ها به خوبی کنترل نشده است.
به منظور انجام این تحقیق شرکت کنندگان بعد از ناشتا بودن شبانه تزریق داخل وریدی گلوکز را دریافت کردند. در طول تزریق میزان گلوکز مغز اندازه‌گیری شد.
درحالیکه میزان گلوکز خون (قند خون) در میان شرکت کنندگان مشابه بود، محققان دریافتند که در مورد میزان گلوکز مغز تفاوت قابل توجهی بین افراد وجود دارد. در میان افراد چاق و مبتلا به دیابت ورود گلوکز به داخل مغز کاهش یافته بود و یا کند شده بود.
سپس محققان قبل و بعد از تزریق گلوکز میزان گرسنگی و سیری شرکت کنندگان را مشخص کردند. نتایج نشان داد افراد لاغر که گلوکز بیشتری وارد مغز آن‌ها شده بود بیشتر احساس سیری می‌کردند، حتی با وجود اینکه در طول شب غذایی نخورده بودند.
زمانی که فرد غذا می‌خورد گلوکز به مغز پیام می‌دهد. بنابراین ممکن است به علت کاهش گلوکز مغز در افراد چاق احساس سیری کاهش یابد. با این حال، لازم است در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام شود.
منبع:

Janice J. Hwang et al. JCI Insight, 2017.

Loading