آیا تمام افراد قادر به حفظ وزنی که کاهش داده‌اند، می‌باشند؟

آیا تمام افراد قادر به حفظ وزنی که کاهش داده‌اند، می‌باشند؟

معمولاً زمانی که ما وزن خود را کاهش داده و به وزن مورد نظر می‌رسیم موفقیت خود را جشن می‌گیریم. اخیراً محققان به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که ما تا چه مدت قادر به حفظ وزن کاهش یافته هستیم. متاسفانه یافته‌های آن‌ها خیلی امیدوارکننده نیست. تحقیقات نشان می‌دهد در کسانی که موفق به کاهش وزن قابل توجهی شده‌اند طی یک سال بعد از این موفقیت یک سوم تا یک دوم وزن کاهش یافته مجدداً بازمی‌گردد.
در مطالعه‌ای که به تازگی انجام شده ۷۵ نفر در یک برنامه کاهش وزن ۱۲ هفته‌ای شرکت کردند. از طریق این برنامه شرکت‌کنندگان به طور میانگین ۱۲/۷ پوند (حدود ۵/۷ کیلوگرم) یا در هفته یک پوند (۰/۴ کیلوگرم) وزن کم کردند. بعد از دستیابی به این میزان کاهش وزن، محققان از شرکت‌کنندگان خواستند که هر روز به مدت ۹ ماه خود را وزن کنند. نتایج نشان داد تقریباً ۷۷ روز بعد از آغاز مطالعه وزن شرکت‌کنندگان شروع به افزایش کرد. به طوریکه هر هفته حدود ۰/۱۵ پوند (۰/۰۷ کیلوگرم) وزن اضافه می‌کردند. تقریباً ۲۲۲ روز بعد از شروع مطالعه روند افزایش وزن تا حدودی کاهش یافت. به طوریکه افراد در هفته حدود ۱۳/۰ پوند (۰/۰۶ کیلوگرم) وزن اضافه می‌کردند.
در این مطالعه علت افزایش وزن مجدد افراد مشخص نشده است. اما محققان معتقدند محیط اجتماعی و تشویق اطرافیان به داشتن عادات غذایی ناسالم می‌تواند تا حدی در این امر موثر باشد.
توصیه می‌شود افراد به طور منظم خود را وزن کنند. این امر کمک می‌کند تا دریابیم که چگونه تغییر رژیم غذایی و فعالیت بدنی بر روی وزن بدن اثر می‌گذارد. همچنین باید به یاد داشته باشیم که حفظ وزن در محدوده سالم تنها از طریق رژیم غذایی سالم و متعادل میسر نیست. بلکه داشتن فعالیت بدنی منظم نیز در دستیابی به این هدف حائز اهمیت است.
منبع:

Kathryn M. Ross et al. Obesity 2018.

Loading