آیا برای حفظ سلامت قلب کاهش مصرف گوشت قرمز الزامی است؟

آیا برای حفظ سلامت قلب کاهش مصرف گوشت قرمز الزامی است؟

در رژیم غذایی مدیترانه‌ای به مصرف روغن زیتون، میوه، سبزی و حبوبات تاکید می‌شود. تحقیقات مختلف نشان داده که این رژیم غذایی بر جنبه‌های مختلف سلامتی، به خصوص سلامت قلب و عروق، اثرات مفیدی داشته و خطر حمله قلبی و یا سکته مغزی را کاهش می‌دهد. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد اگر در رژیم غذایی مدیترانه‌ای گوشت قرمز مصرفی بدون چربی و فرآوری نشده باشد، حتی اگر مقدار مصرف آن کاهش نیابد، سلامت قلب بهبود می‌یابد. نتایج این مطالعه از این نظر حائز اهمیت است که نشان می‌دهد گوشت قرمز می‌تواند جزئی از رژیم غذایی مفید برای قلب باشد.
در این مطالعه ۴۱ نفر (شامل ۲۸ زن و ۱۳ مرد) در یک تحقیق ۳ مرحله‌ای شرکت کردند. در مرحله ۱ به مدت ۵ هفته از یک رژیم غذایی مدیترانه‌ای حاوی حدود ۳ اونس (۹۰ گرم) گوشت قرمز بدون چربی و فرآوری نشده استفاده شد. در مرحله ۲ به مدت ۵ هفته شرکت کنندگان به الگوی غذایی معمول خود بازگشتند. در مرحله ۳ به مدت ۵ هفته از رژیم غذایی مدیترانه‌ای که در آن مصرف گوشت قرمز به ۳ اونس ۲ بار در هفته محدود شده بود، استفاده شد. محققان مشاهده کردند هر دو نوع رژیم غذایی مدیترانه‌ای با بهبود شاخص‌های سلامت قلب مرتبط است. همچنین سطوح کلسترول بد (LDL) خون که یکی از عوامل موثر در بروز بیماری قلبی – عروقی است، حتی در صورت محدود نکردن میزان گوشت قرمز در رژیم غذایی، بهبود پیدا کرد.
به طور کلی، نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان می‌دهد که به منظور حفظ سلامت قلب نیازی به حذف و یا کاهش بیش از حد گوشت قرمز در رژیم غذایی نیست. بلکه تنها کافی است که در کنار رژیم غذایی مدیترانه‌ای از گوشت قرمز بدون چربی و فرآوری نشده استفاده شود.
منبع:

Lauren E O’Connor et al. The American Journal of Clinical Nutrition 2018.

Loading