آلودگی هوا سبب بزرگ شدن بطن‌های قلب می‌شود.

آلودگی هوا سبب بزرگ شدن بطن‌های قلب می‌شود.

دو سال قبل نتایج مطالعه‌ای که در مجله The Lancet Neurology منتشر شد نشان داد که آلودگی هوا یکی از عواملی است که می‌تواند به سکته مغزی منجر شود. نتایج مطالعه دیگری نشان داده که حتی میزان کم آلودگی می‌تواند بسیار خطرناک باشد. در این مطالعه مشخص شد که حتی میزانی از آلودگی که توسط آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) ایمن قلمداد شده است با افزایش خطر دیابت مرتبط است. اخیراً محققان طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که میزان کم آلودگی هوا می‌تواند سبب تغییراتی در قلب شود که مشابه آن در نارسایی قلبی مشاهده می‌شود.
آلودگی هوا و بزرگ شدن قلب
در این مطالعه اطلاعات مربوط به حدود ۳۹۰۰ فرد سالم و با میانگین سنی ۶۲ سال بررسی شد. اندازه، وزن و عملکرد قلب این افراد به کمک MRI مشخص شد. همچنین اطلاعات مربوط به محیط زندگی و سبک زندگی شرکت کنندگان جمع‌آوری شد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده وجود ارتباط قوی بین زندگی در نزدیکی جاده‌های شلوغ و در نتیجه مواجهه با دی‌اکسید نیتروژن (NO2) با بزرگ شدن بطن‌های راست و چپ قلب است. به گفته محققان بزرگ شدن بطن‌ها در مراحل اولیه نارسایی قلبی مشاهده می‌شود. همچنین مشخص شد هر چقدر میزان آلودگی هوا بیشتر باشد میزان بزرگ شدن بطن‌ها نیز بیشتر است.
پزشکان و مراقبین بهداشتی باید در هنگام بررسی وضعیت سلامت قلب به مواجهه افراد با آلودگی هوا نیز توجه نمایند. زیرا آلودگی هوا همانند افزایش فشارخون، کلسترول خون و وزن می‌تواند به این عضو حیاتی بدن آسیب وارد سازد. از طرف دیگر، نمی‌توانیم از مردم انتظار داشته باشیم که به منظور اجتناب از مواجهه با آلودگی‌ها مکان زندگی خود را تغییر دهند. بلکه لازم است دولت‌ها و نهادهای عمومی نسبت به رفع آلودگی هوا و ایجاد محیط سالم برای تمام افراد سیاست‌هایی را اتخاذ نمایند.
منبع:

Nay Aung et al. Circulation 2018.

Loading