آلرژی غذایی وزن و قد کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آلرژی غذایی وزن و قد کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد

ماده غذایی که شامل شیر، تخم‌مرغ، ماهی، گندم، سویا، بادام زمینی و آجیل درختی است بیشتر موارد آلرژی‌های شدید را در برمی‌گیرد. ارتباط بین آلرژی غذایی و الگوی رشد در دوران کودکی پیچیده بوده و دانسته‌ها در مورد تاثیر آلرژی غذایی بر رشد کودکان ناکافی است. مطالعات قبلی نشان داده‌اند آلرژی غذایی خطر کوتاه‌ قدی و کم وزنی را در کودکان افزایش می‌دهد. همچنین میزان این خطر در کودکانی که به شیر گاو آلرژی دارند، بیشتر است. نتایج تحقیقات جدید نیز نشان می‌دهد کودکانی که به شیر گاو آلرژی دارند در مقایسه با کودکانی که نسبت به بادام‌زمینی و سایر آجیل‌ها آلرژی دارند در سنین قبل از نوجوانی قد کوتاه‌تر و وزن کمتری دارند.
در مطالعه‌ای که اخیراً انجام شده تاثیر آلرژی نسبت به شیر گاو و یا بادام‌زمینی بر قد و وزن ۱۹۱ کودک بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان داد وزن و قد کودکانی که نسبت به شیر گاو آلرژی داشتند در مقایسه با کودکانی که به بادام‌زمینی و آجیل درختی آلرژی داشتند، کمتر است. به گفته محققان آلرژی به شیر گاو می‌تواند انتخاب‌های غذایی افراد را در اوایل دوران کودکی محدود کند. در این دوران بدن کودکان از نظر رشد دستخوش تغییرات زیادی است.
در تحقیقات بعدی باید مشخص شود که آیا این تفاوت در قد و وزن در دوران نوجوانی جبران می‌شود یا خیر.
منبع:

Presented March 4, 2018, during the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology/World Allergy Organization (AAAAI/WAO) Joint Conference.

Loading